In album: [Phim Tế Công 1995 - đoạn cắt]: Mộ Ngọc Hoa vai Bạch Linh

Deel Dit Album

Diễn viên: Bạch Linh (Mộ Ngọc Hoa đóng) ; Lôi Phong (Lưu Xương Hào đóng) ; Hắc Phong (Vương Hy Hoa đóng).

Tế Công 1995 - phần Người Trong Tranh

Diễn viên: Bạch Linh (Mộ Ngọc Hoa đóng) ; Lôi Phong (Lưu Xương Hào đóng) ; Hắc Phong (Vương Hy Hoa đóng).

Reacties

Reactie toevoegen

Log in om een reactie te plaatsen!